Jäsenyys

Voit osallistua Mannatuvan toimintaan joko liittymällä yhdistykseen tai ryhtymällä kannatusjäseneksi.

Varsinainen jäsenyys

Nyt jäseneksi!

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuoden jäsenmaksu on 20€.  Tilinumero: FI86 5339 2520 0073 42, jäsenmaksuviite: 2192.

Pienen jäsenmaksun lisäksi jäseniltä toivotaan aktiivista mieltä ja iloista osallistumista! Toki jokainen saa miettiä panoksensa asiamme hyväksi oman tahtonsa mukaan.

Voit hakea jäsenyyttä Muuramen Mannatupa ry:een ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai soittamalla. Nämä tiedot varmistuvat, kun uusi hallitus on valittu huhtikuussa 2023.

Ote yhdistyksen säännöistä koskien jäsenyyttä:

2 § Jäsenet, eroaminen ja erottaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kannatusjäsenyys

Miksi kannatusjäseneksi?

Huolimatta siitä, että saamme ruokatavaraa kaupoista ilmaiseksi, toimimme lähes täysin vapaaehtoisvoimin ja ilman kiinteää rahoitusta. Toiminta vaatii tilojen (vuokra, sähkö) lisäksi myös monenlaisia laitteita (kylmäkuljetusvälineitä, pakastimia ja jääkaappeja).

Mitä kannatusjäsenyys maksaa?

Kukin kannatusjäseneksi haluava voi itse määritellä maksun omalta kohdaltaan. Kannatusmaksun voi maksaa suoraan Mannatuvan tilille:

Tilinumero:                     FI86 5339 2520 0073 42,                  Kannatusmaksuviite 2228

Siirry sivun alkuun